NELER YAPARIZ?

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

NEDİR ?

Yüksek basınç altında oksijen solunması ile uygulanan tedavi yöntemidir.

"Basınç odası” diye adlandırılan, kapalı bir kabin içine alınan hastanın oksijen solumasıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Tek kişilik ve çok kişilik olmak üzere 2 tip basınç odası bulunur. Kliniğimizde kullandığımız çok kişilik bir basınç odasıdır. Aynı anda 12 kişi tedaviye alınabilir. Sağlık personeli tedavilere eşlik edebilir. Acil durumlarda gerekirse hasta dışarı alınabilir.

Adsız tasarım
Adsız tasarım (1)
TEDAVİLER?

Sağlık Bakanlığının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Endikasyonları:

  1. Dekompresyon hastalığı,
  2. Hava veya gaz embolisi,
  3. Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu,
  4. Gazlı gangren,
  5. Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fasya),
  6. Crush yaralanmaları, kompartıman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler,
  7. Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik),
  8. Kronik refrakter osteomiyelit,
  9. Aşırı kan kaybı,

10.Radyasyon nekrozları,

11.Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri,

12.Termal yanıklar,

13.Beyin absesi,

14.Anoksik ansefolapati,

15.Ani işitme kaybı,

16.Retinal arter oklüzyonu,

17.Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri.

          “Basınç odası” diye adlandırılan, kapalı bir kabin içine alınan hastanın oksijen solumasıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Tek kişilik ve çok kişilik olmak üzere 2 tip basınç odası bulunur. Kliniğimizde kullandığımız çok kişilik bir basınç odasıdır. Aynı anda 12 kişi tedaviye alınabilir. Sağlık personeli tedavilere eşlik edebilir. Acil durumlarda gerekirse hasta dışarı alınabilir.

          Hasta basınç odasına alındıktan sonra ortam basıncı yükseltilir. Bu sırada bir kulak dolgunluğu hissedilir. Tedavi öncesinde operatörümüz bu konuda bilgi verir. Belli bir basınç değerinde hasta maske ile ya da basınç odasının türüne ve hastanın genel durumuna göre farklı yöntemlerle oksijen solur. 

Aralıklı oksijen soluyarak geçen en az 2 saat sonrası tedavi sonlanır. Tedaviden sonra hasta fiziksel olarak uygunsa kendisi araba kullanabilir diğer işlerini yapabilir. Ertesi gün yine seansa gelmek üzere evine gönderilir. Diğer hekimlerinin başlamış olduğu ilaçlarına devam eder. Tedavi boyunca hekimlerimiz ilgili hekimlerle iletişim halinde seansları sürdürür.

          Uzun süreli bir tedavidir. Hastalığa göre değişmekle birlikte en az 5 seans, en fazla 40 seans sürebilir. Gerekli görülürse tedavi uzatılıp kısaltılabilir.

          Basınç altında solunan oksijen damarda hemoglobine bağlı taşınan oksijene ek olarak kanda ve dokularda çözünür. Dokulara daha fazla oksijen ulaşır. Bu şekilde dolaşımı iyi olmayan dokuların; örneğin iyileşmeyen yaraların, oksijen düzeyi artar ve iyileşme başlar. Ödem çözülür. Bakterilerin üremesi durur. Antibiyotiklerin etkisi artar. Enfeksiyon daha kolay kontrol altına alınır.

          Ani işitme kaybı gibi hastalıklarda kortizon ile birlikte ödemin çözülmesine yardımcı olur. İç kulağa ulaşan oksijen doku kaybını sınırlar, rejenerasyonu hızlandırır.

          Ani görme kaybında amaç hızla gözde tıkanıklık nedeniyle beslenemeyen dokuya oksijen sağlamaktır. Saatler içinde tedaviye başlamak gerekir. Hızlı bir hiperbarik oksijen tedavisi ile yan damarlardan nekrotik dokuya ulaşan oksijen ve dokularda çözünen oksijenin artışı bazen basınç odasının içinde görmenin başlaması ile sonuçlanır.

          Dalgıçlarda vurgun tedavisinde hem basınç ile kabarcık küçültülür hem de çözünmüş oksijen ile etkilenen dokunun iyileşmesi sağlanır.

          Diğer hastalıklardaki etkileri için arayarak bilgi alabilirsiniz.

Amatör Dalgıç Muayenesi

 Amatör dalgıç muayenelerinde dalgıçlardan istenen tetkikler:

1- Solunum fonksiyon testi(Kliniğimizde yapılmaktadır)

2- EKG(Kliniğimizde yapılmaktadır)

3- Akciğer grafisi

4- Kan tahlilleri:

a – Açlık kan şekeri 

b – Tam kan sayımı 

c – Karaciğer fonksiyon testleri(SGOT, SGPT,  Total biluribin, Direk biluribin, İndirek biluribin) 

d – Böbrek fonksiyon testleri(Üre, Kreatinin)

e – Total kolesterol, LDL, VLDL, Trigliserid

 
Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın.