TEDAVİLER?

Sağlık Bakanlığının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Endikasyonları:

  1. Dekompresyon hastalığı,
  2. Hava veya gaz embolisi,
  3. Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu,
  4. Gazlı gangren,
  5. Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fasya),
  6. Crush yaralanmaları, kompartıman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler,
  7. Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik),
  8. Kronik refrakter osteomiyelit,
  9. Aşırı kan kaybı,

10.Radyasyon nekrozları,

11.Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri,

12.Termal yanıklar,

13.Beyin absesi,

14.Anoksik ansefolapati,

15.Ani işitme kaybı,

16.Retinal arter oklüzyonu,

17.Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri.

02
05